موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 
  • کسب مقام یکی از فرزندان در رشته بسکتبال 
  • ثبت نام فرزندان در مدرسه فوتبال 
  • قبولی فرزندان در دانشگاه 
  • شرکت فرزندان در جشنواره خوارزمی
 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است