موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شغل              
1 آقای اصغر لقمان رئیس هیئت مدیره بازنشته دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2 آقای امیر حسین شفیع مدیر عامل ریاست اتحادیه صنف طلاو جواهر شهرستان کاشان
3 آقای علیرضا منتخبی خزانه دار بازنشته 
4 آقای سید مرتضی حسینی  منشی  کارمند 
5 آقای محمود فرزانگان  عضو کارمند 
6 آقای علی اکبر عطار زاده عضو بازنشته توانیر
7 آقای دکتر حسین نیکزاد عضو علی البدل معاونت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کاشان
8 آقای مقداد نمکی  عضو علی البدل  کارمند 
9 آقای آیت سنجر بازرس وکیل دادگستری
10 خانم زهرا رحمانی بازرس علی البدل  وکیل دادگستری
 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است