موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

 

چه سخاوتمند است پاییز،که شکوه بلندترین شبش را خالصانه پیشکش تولد زمستان کرد...
زمستانتان سفیدوسلامت... یلدا مبارک... 

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است