موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

باز اول مهر و شور و نشاط بچه ها 

با شروع مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید فرزندان موسسه سال تحصیلی جدید را آغاز کردند؛

به امید اینکه سالی سرشار از موفقیت داشته باشند .

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است